STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Wie zijn wij

STICHTING STEUNFONDS VOOR HET PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN
Statutair gevestigd te Eindhoven

Kantooradres:     Genovevadal 19
5551 BG Valkenswaard

Emailadres: steunfonds@gmail.com
RSIN: 815479724
Nummer KvK:41088577
IBAN:     NL58 INGB 000 111 0 111


Bestuurssamenstelling
Voorzitter Mw. H.H. de Haan-Verduyn, Maastricht
Secretaris Hr. N. La Rivière, ‘s-Hertogenbosch
Penningmeester   Hr. H.J. Tiemens, Valkenswaard
Leden Hr. A. Branderhorst, Wijk en Aalburg
  Mw. G.L.A. Jellema-Greijdanus, Oss
  Hr. W. Roose, Raamsdonksveer
  Hr. T.P. Tempelaar, Eindhoven

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld.Doel

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die zijn gelegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg.
De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het vragen en verzamelen van steungelden bij kerkelijke gemeenten, instellingen en particulieren en door het op aanvraag beschikbaar stellen van gelden in de vorm van kredieten en subsidies aan kerkelijke gemeenten onder nader te stellen voorwaarden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.