STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Achtergrond

De Stichting Regionale Commissie voor het Zuiden is opgericht op 7 juli 1948 met als doelstelling: “De bevordering van het kerkelijk en geestelijk leven van de Hervormde Gemeenten in Noord-Brabant en Limburg”.
De oorsprong van de stichting ligt in het laatste oorlogsjaar (1944-1945), toen in het reeds bevrijde Zuiden van Nederland het volledige werk van de Nederlandse Hervormde Kerk noodgedwongen moest worden uitgeoefend door de Provincie, aangezien de landelijke kerkleiding niet meer bereikbaar was.
Vanaf omstreeks 1950 had het kerkelijk werk in het Zuiden niet alleen behoefte aan een structuur, maar ook aan financiële ondersteuning vanwege de zwakke positie van de meeste gemeenten in een overwegend Rooms-katholieke omgeving.

Door groei van veel gemeenten in de 50-er en 60-er jaren, vooral vanwege migraties (arbeidsplaatsen in "het Zuiden" die werden ingenomen door mensen uit "het Noorden" leek deze zwakke positie hier en daar om te slaan in een stevige aanwezigheid.
Aldoor bleven er wel kleine en kwetsbare kernen, vooral buiten de stedelijke gebieden.
Brabant en Limburg werden vanaf de 70-er jaren bakermat voor samen-op-weg gemeenten.
De situatie is thans dat we te maken hebben met krimpgebieden, kleiner wordende gemeenten, en vergrijzing. Veel jeugd verhuist richting universiteitssteden en komt niet terug.

Er zijn veel kleine gemeenten die soms te maken hebben met heel oude en vaak monumentale kerken / kerkjes.
Het hebben van full-time predikanten is uitzonderlijk. Vaak wordt de oplossing gezocht in het combineren van gemeenten om toch tot een bepaald 'volume predikant' te komen.

Onze stichting kan vanuit die opbrengsten van o.a. collectes hier en daar net even een verschil maken door voor een klein percentage een predikantsplaats op te plussen en/of door steun te verlenen bij activiteiten en/of onderhoud.
Zo gaat er jaarlijks geld naar het toeristenpastoraat, naar missionaire / jeugdactiviteiten, naar steun bij plannen rondom verbetering van de gebouwen en naar steun bij de financiering van (kleine delen) van predikantsplaatsen.

Hierdoor kunnen kleine protestantse kernen dapper functioneren, dienen, leren, delen, vieren, getuigen, op een bescheiden wijze en op elke plek weer anders.

Bij het toekennen van onze steun worden we geadviseerd / geïnformeerd door het regionale classicale overleg en door de regionale adviseur van de protestantse kerk.