STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Stichting Steunfonds voor het Protestantisme
in het Zuiden

De Stichting Steunfonds werft geld voor het protestantisme in het zuiden.

De Stichting Steunfonds behandelt steunaanvragen die bij haar ingediend worden. Zij zorgt ervoor dat het geld daar terecht komt waar de steun het hardst nodig is en het best wordt besteed.
Zo nodig vult zij aan uit middelen die door de Stichting Regionale Commissie voor het Zuiden (RCZ) beschikbaar worden gesteld.

De Stichting Steunfonds verkoopt ook Hugenotenkruisjes. De winst bij verkoop komt ten goede aan de protestantse gemeenten in het zuiden.

De Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden is een kerkelijke stichting en staat onder toezicht van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Stichting Steunfonds is een ANBI-instelling. Daarom is uw bijdrage als gift aftrekbaar voor de belasting. Dit geldt ook voor periodieke schenkingen die u via een notaris regelt. De notaris kan u ook informeren over een legaat of erfstelling.