STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Projecten

De laatste jaren zijn subsidies verstrekt voor onderstaande kerken.


Aanpassingen aan de Gereformeerde kerk van Anna-Jacobapolder.


Restauratie Knipscheer-orgel Boxmeer.


Renovatie Immanuel kerk en Ontmoetingscentrum Veldhoven.


Restauratie kerkramen Vredeskerk Oosterhout.