STICHTING STEUNFONDS VOOR HET
PROTESTANTISME IN HET ZUIDEN

Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Bestuursverslag 2020

Het bestuur heeft in 2020 6 maal vergaderd, op 14 januari, 10 maart, 29 april, 11 augustus, 14 oktober en 8 december.

Ook in dit verslagjaar richtte de inzamelingsactie zich op de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in de beide provincies van ons werkgebied.

In 2020 zijn 16 subsidie-aanvragen door het bestuur beoordeeld waarna in 13 gevallen een subsidie is toegekend, tot een totaal bedrag van € 31.750. Hiervan hadden 5 aanvragen betrekking op de kosten van het houden van online kerkdiensten in coronatijd.

Het batig saldo over 2020 zal ten gunste van de continuīteitsreserve gebracht worden.

Op 2 april 2020 heeft het bestuur de jaarrekening van de stichting over het jaar 2019 vastgesteld, nadat hij door de controlecommissie was gecontroleerd en akkoord bevonden.


Jaarrekening 2020

Klik hier voor de jaarrekening 2020 (deze verschijnt in een nieuw venster).